ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” (ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Δ.Ε.Ε.)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΕΕ – 2024