ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ”- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΕ ΙΙ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ