ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒ. 2024)


ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ