Ψηφιακά πιστοποιητικά ορκωμοσίας


                Α Ν Α Κ Ο Ι  Ν Ω Σ Η

          Ανακοινώνεται ότι οι συμμετέχοντες στις ορκωμοσίες της 13ης Φεβρουαρίου 2024 μπορούν έως της 12 Απριλίου 2024 να παραλάβουν και να αποθηκεύσουν από την ιστοσελίδα https://students.duth.gr τα παρακάτω ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Παράρτημα Διπλώματος
  • Παράρτημα Διπλώματος (EN)

 

                                                                              Από τη Γραμματεία