ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV(ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ) – ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV – ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)