12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας – Πρόσκληση Συμμετοχής


Ανακοίνωση έναρξης υποβολής συμμετοχών για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Σώμα και Ψυχή στην αρχαιότητα – διεπιστημονικές προσεγγίσεις».

Οι ανακοινώσεις ενδείκνυται να επικεντρωθούν σε θέματα υγείας, δίαιτας και διατροφής, στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, σε ζητήματα δυσμορφίας, στην άθληση και τον καλλωπισμό του ανθρώπινου σώματος, στην πρόνοια για ατομική και συλλογική υγιεινή και στην εξέλιξη της ιατρικής από την προϊστορία έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια υπό το πρίσμα της αρχαιολογίας και της αρχαιομετρίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογικών, ανθρωπιστικών σχολών και άλλων ειδικοτήτων όμοιου ή συσχετιζόμενου χαρακτήρα με τη θεματική του συνεδρίου, καθώς και οι απόφοιτοι των σχολών αυτών που ανήκουν ακόμη σε προπτυχιακό επίπεδο.

Από τις 26/03/2024 μέχρι τις 31/05/2024 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής στο παρακάτω link:

https://forms.gle/BBig6xDtELyEqJTi9

Η συμμετοχή μπορεί να διεξαχθεί με δύο τρόπους: με ομιλία ή με επιτοίχια ανακοίνωση (poster). Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 200 έως και 350 λέξεων, ενώ είναι απαραίτητη η συμπερίληψη της επιλεγόμενης βιβλιογραφίας. Τέλος, οι ανακοινώσεις δύναται να είναι τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές, οι οποίες δεν θα ξεπερνάνε σε αριθμό τα τέσσερα (4) άτομα.

Παρακάτω, παραθέτονται μερικές ενδεικτικές θεματικές υποενότητες, οι οποίες δεν πρέπει να εκληφθούν ως δεσμευτικές:

 • Υγεία και θεραπεία μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα και γραπτές πηγές
 • Δίαιτα και διατροφή
 • Φαρμακευτικά φυτά και ψυχοτρόπες ουσίες
 • Θεοί-θεραπευτές και χώροι ίασης
 • Μίασμα και καθαρμός
 • Ασθένειες, τραύματα και επιδημίες
 • Ιατροί και μαίες
 • Αθλητισμός και ιατρική
 • Απεικονίσεις ασθενειών και δυσμορφίας στην τέχνη
 • Ψυχικές ασθένειες στην τέχνη και τις γραπτές πηγές
 • Σωματική περιποίηση και καλλωπισμός
 • Δημόσια και ιδιωτικά έργα υγιεινής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στους λογαριασμούς του συνεδρίου στα μέσα δικτύωσης (Instagram: @12o.psfarch και  Facebook: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας), αλλά και στο email επικοινωνίας μας: 12o.psfarch@gmail.com

Η οργανωτική επιτροπή του  12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας