Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Δ.Π.Θ., 2023-2024 – Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων για το γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής


60Σ646ΨΖΥ1-1ΔΨ.pdf