ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2024-2025


Διάρθρωση της εξέτασης στη Γαλλική Γλώσσα για τo Πρόγραμμα Erasmus