ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 18-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024


Συνέδριο Διεθνολόγων Αποφοίτων ΔΠΘ 2024

PROGRAM FINAL-2

Αφίσα-2