ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΤΟΜΙΚΟ”- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΣΤΟ-ΜΑΘΗΜΑ-ΤΟΥ-ΑΤΟΜΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥ-Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ(1)