ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ERASMUS+ 2024-2025