Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


6ΑΣ546ΨΖΥ1-Ξ67