ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ)-Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι(ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ)-ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2024