ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”- ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ-6