Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ)