Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομική Σχολής του Δ.Π.Θ.


 

ΝΟΜΙΚΗ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ_ΔΗΜ.Δ.ΠΟΛ.ΕΠ