Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες


Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://studyinitaly.esteri.it
*Προσοχή η σωστή διεύθυνση είναι η αναγραφόμενη και όχι η www.studyinitaly.esteri.it που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο.
Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024 , και ώρα 14:00 (τοπική Ιταλίας).
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες πέραν αυτών που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ