Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου του Τμήματος Νομικής


Προκήρυξη