Ψηφιακά πιστοποιητικά ορκωμοσίας


Ανακοινώνεται ότι οι συμμετέχοντες στις ορκωμοσίες της 4ης Ιουνίου 2024 μπορούν έως της 5 Ιουλίου 2024 να παραλάβουν και να αποθηκεύσουν από την ιστοσελίδα https://students.duth.gr τα παρακάτω ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Παράρτημα Διπλώματος
  • Παράρτημα Διπλώματος (EN)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής