Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής


ΠΜΣ Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαίκές Σπουδές

ΠΜΣ Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών

ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική