Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής ακαδημαϊκού έτους 2024-2025


ΠΜΣ Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

ΠΜΣ Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών

ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

ΠΜΣ Δίκαιο της Επιχείρησης

ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική

ΠΜΣ Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο