Όνομα/Name: Κτιστάκις Ιωάννης / Ktistakis Ioannis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor ((Αναστολή Καθηκόντων)
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 2430/31.12.2019 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στη Διεθνή Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Public International Law / Human Rights Protection
Τηλέφωνο/Phone: 2531039518
Ιστοσελίδα: https://www.ktistakislaw.com

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy