Όνομα/Name: Γρώπα Ρουμπίνη / Gropa Roumpini
Τίτλος/Title: ΛΕΚΤΟΡΑΣ (Αναστολή Καθηκόντων)
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 359/13.5.09 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνείς Σχέσεις
Τηλέφωνο/Phone: 2531039519
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ2.2 ΥΕ2.2 Διπλωματική Ιστορία 3