Προϋπόθεση επανεξέτασης για τη βελτίωση της βαθμολογίας


Κατά τον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νομικής, δικαίωμα επανεξέτασης για τη βελτίωση βαθμολογίας έχουν οι φοιτητές εφόσον έχουν συμπληρώσει τα οκτώ εξάμηνα φοίτησης.

Η προϋπόθεση αυτή θα ισχύσει από την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.

Αλλαγή ώρας έναρξης των μαθημάτων Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ και Συλλογική Εκτέλεση στην εξεταστική του Ιουνίου 2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2009-10- ΕΩΣ 2014-15)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (Εισακτέοι έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (ΕΙΣΑΚΤ. 2015-2016)