Ανακριτική


Γνωστικό αντικείμενο της «Ανακριτικής» αποτελεί η έρευνα, συλλογή, ο έλεγχος και η ερμηνεία του αποδεικτικού υλικού σχετικά με την διάπραξη του εγκλήματος, την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος μέσα από τον δικονομικό μηχανισμό καταστολής του. Ειδικότερα κατά την διδασκαλία του μαθήματος εξετάζονται οι εξής βασικές θεματικές ενότητες: α) Αντικείμενα, εξέλιξη, θεωρητικές βάσεις της Ανακριτικής, β) Η οργάνωση της ανάκρισης (μορφή, φορείς, στόχος της ανάκρισης), γ) Η εξακρίβωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου, δ) Η συγκέντρωση των αποδείξεων (τόπος του εγκλήματος, ενδείξεις, δικαστική γραφολογία, μέσα τέλεσης, πραγματογνωμοσύνη, μάρτυρες, κατηγορούμενος), ε) Μάρτυρες, στ) Κατηγορούμενος.