Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου


Οι ασκήσεις αστικού και αστικού δικονομικού δικαίου (Η΄ εξάμηνο) περιλαμβάνουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης των συγκεκριμένων κλάδων δικαίου, που παραδίδεται πλέον ολοκληρωμένα με τη μορφή ασκήσεων, όπως ακριβώς αντιμετωπίζονται στην καθημερινή πρακτική από τον εφαρμοστή του δικαίου. Τούτο σημαίνει ότι τα ερωτήματα αφορούν ταυτόχρονα, ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, ώστε, κατά την διδασκαλία, να είναι εμφανής η επίδραση του ουσιαστικού δικαίου στην εφαρμογήτου δικονομικού και το αντίστροφο. Έχει επιλεγεί η συνδιδασκαλία αστικολόγων και δικονομολόγων, ώστε να είναι πληρέστερη η ανάλυση των αντίστοιχων ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την αξία της επαναληπτικής διδασκαλίας των θιγομένων ζητημάτων, δίδεται έμφαση στην διάκριση των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών από τις νομικές έννοιες και διατάξεις, στην επιλογή των εκάστοτε εφαρμοστέων κανόνων δικαίου, στη συγκρότηση της μείζονος πρότασης του δικανικού συλλογισμού καθώς και στην υπαγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διαδικασία του νόμου, ώστε η εύρεση της λύσης να συνάδει με την ορθή μεθοδολογία. Για την ευρύτερη κάλυψη της ύλης, επιλέγονται πρακτικά θέματα από το σύνολο των κλάδων του αστικού και του αστικού δικονομικού δικαίου.