Ασκήσεις Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου


Το μάθημα συνδυάζει την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα των κύριων γνωστικών αντικειμένων του Τομέα Διεθνών Σπουδών: Δημόσιο Διεθνές, Ιδιωτικό Διεθνές και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης