Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων


Σύνθεση – εμβάθυνση ζητημάτων που συνδυάζουν δύο ή περισσότερους από τους παρακάτω κλάδους του εμπορικού δικαίου με εκμάθηση και εμβάθυνση του τρόπου επιλύσεως ενός περίπλοκου πρακτικού με περισσότερες νομικές βάσεις από διάφορους κλάδους του ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα από το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, δίκαιο των εταιριών, εμπορικών συμβάσεων, ιδίως διανομής, πτωχευτικού δικαίου, δικαίου αξιογράφων και δικαίου ανταγωνισμού, με στοιχεία βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Έμφαση δίδεται στον τρόπο και την μέθοδο επιλύσεως και λιγότερο στο «ορθό» νομικό αποτέλεσμα. Δίδεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση με το αστικό δίκαιο, και ιδιαίτερα το ενοχικό αλλά και τη γενική θεωρία των νομικών προσώπων, ώστε ο φοιτητής να θεωρήσει το εμπορικό δίκαιο ως ένα ειδικότερο τμήμα του ιδιωτικού δικαίου.