Ατομικές Ελευθερίες


Α. Γενικό μέρος: Έννοια και νομική φύση των ατομικών δικαιωμάτων, ζητήματα ορολογίας, ιστορική εξέλιξη, τα ατομικά δικαιώματα στην εθνική, ενωσιακή, ευρωπαϊκή και διεθνή έννομη τάξη, η σχετικότητα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων.
Β. Ειδικό Μέρος: Η προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Η προσωπική ελευθερία. Εγγυήσεις της προσωπικής ασφάλειας. Η ισότητα. Άσυλο της κατοικίας και ιδιωτικός βίος. Η θρησκευτική ελευθερία. Η ελευθερία του τύπου. Η ελευθερία της εκπαίδευσης. Το απόρρητο των ανταποκρίσεων. Το δικαίωμα του αναφέρεσθαι. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Η προστασία της ιδιοκτησίας. Η αρχή του νόμιμου δικαστή. Τα δικαιώματα ομαδικής δράσης. Τα κοινωνικά δικαιώματα.