Δίκαιο Ανηλίκων


Το «Δίκαιο Ανηλίκων» αναφέρεται βασικά στην αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη εγκλημάτων. Η έμφαση δίδεται στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων (άρθρα 121 επ. Π.Κ.), στις ειδικές ποινικοδικονομικές προβλέψεις για τον ανήλικο κατηγορούμενο και στην έκτιση των ποινών και μέτρων που επιβάλλονται, σε συνδυασμό με τη συναφή εγκληματολογική επεξεργασία της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Ειδικότερα κατά την διδασκαλία του μαθήματος εξετάζονται οι εξής βασικές θεματικές ενότητες: α) Οι προβλέψεις του ογδόου κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα για τους ανηλίκους, β) Τα αναμορφωτικά μέτρα, γ) Τα Θεραπευτικά μέτρα, δ) Ποινικός σωφρονισμός/Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, ε) Δικονομικά ζητήματα, στ) Επιμελητές ανηλίκων, ζ) Πρόληψη, η) Η εγκληματικότητα των ανηλίκων.