Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης


Α. Γένεση και εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνικής ασφάλισης. Οι κοινωνικοί κίνδυνοι ως αφετηριακή έννοια της κοινωνικής ασφάλειας. Διάκριση (κοινωνικής) ασφάλισης και ασφάλειας. Κανόνες (εθνικοί, διεθνείς, διεθνικοί, ευρωπαϊκοί). Η σύγχρονη αποσταθεροποίηση/υπονόμευση της κοινωνικής ασφάλισης.

Β. Οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ασφάλιση μισθωτών στο ΙΚΑ και σε ειδικούς φορείς. Χρόνος ασφάλισης και εισφορών. Παροχές (συντάξεις, παλαιών και νέων ασφαλισμένων, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας, λόγω θανάτου – παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα – επιδόματα ανεργίας).