Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο


Το μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τη λειτουργία του διεθνούς δικαίου στη διεθνή κοινωνία. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Η Φύση και η Λειτουργία του Διεθνούς Δικαίου
  • Η Ιστορική Εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου
  • Οι Πηγές του Διεθνούς Δικαίου
  • Το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών
  • Η Σχέση μεταξύ Διεθνούς και Εσωτερικού Δικαίου
  • Το Κράτος • Η Αναγνώριση Κρατών
  • Οι Διεθνείς Οργανισμοί ως Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου
  • Η Αρμοδιότητα των Κρατών
  • Ετεροδικία-Ασυλία (Κράτους, Κρατικών Λειτουργών, Διπλωματών)
  • Το Δίκαιο της Θάλασσας