Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο


Το μάθημα «Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές σε ειδικότερα ζητήματα του κλάδου. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Κανονισμός 1215/2012 (Βρυξέλλες Ιbis) για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων