Διπλωματική Ιστορία


Το μάθημα της διπλωματικής ιστορίας προσφέρει μια συνολική προσέγγιση των γεγονότων της παγκόσμιας ιστορίας από το 1945 μέχρι σήμερα, αφού πολλές από τις σημερινές προκλήσεις και ευρύτερες διεθνείς τάσεις έχουν τις ρίζες τους στο διεθνές σύστημα που διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της διπλωματίας και της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Το μάθημα θα αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής και θα επικεντρωθεί:

• Στις επιπτώσεις τουΒ’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του Ψυχρού Πολέμου και στη δημιουργία των δύο «υπερδυνάμεων»,
• Στο τέλος της αποικιοκρατίας και την άνοδο του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου,
• Στην ανάδυση την ιδέας της Ευρώπης κατά την ψυχροπολεμική διαίρεσή της, στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην επανένωση της Ευρώπης με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
• Στη διάλυση του ανατολικού συνασπισμού και της Σοβιετικής Ένωσης και τη διαμόρφωση του μετα-ψυχροπολεμικού κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστούν διαχρονικά οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας, οι προτεραιότητες της ελληνικής ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής και ο ρόλος της διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπόνηση εργασίας και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.