Εγκληματολογία


Η «Εγκληματολογία» αποτελεί κλάδο της νομικής επιστήμης με αντικείμενο έρευνας και μελέτης το έγκλημα ως βιοκοινωνικό φαινόμενο, την εγκληματικότητα, τους πρωταγωνιστές του εγκλήματος (εγκληματία και θύμα) και τα μέτρα για την καταπολέμησή του (αντεγκληματική πολιτική). Ειδικότερα κατά την διδασκαλία του μαθήματος εξετάζονται οι εξής βασικές θεματικές ενότητες: α) Αντικείμενο της Εγκληματολογίας, β) Έννοια και διακρίσεις του εγκλήματος. Νομικό – πραγματικό έγκλημα, γ) Αιτιολογία του εγκλήματος (βιολογικές / ψυχολογικές – ψυχαναλυτικές / κοινωνιολογικές θεωρίες), δ) Η εγκληματικότητα (έννοια και διακρίσεις), ε) Ο εγκληματίας (έννοια, η προσωπικότητα του εγκληματία, βία, επικινδυνότητα, διακρίσεις και κατηγορίες εγκληματιών, διερεύνηση της προσωπικότητας του εγκληματία), στ) Ειδικές μορφές εγκληματικότητας (οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικές οργανώσεις, εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα), ζ) Το θύμα (έννοια, θυματοποίηση, προστασία), η) Αντεγκληματική πολιτική, θ) Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος.