Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου


Το μάθημα «Ειδικό Μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου» έχει ως αντικείμενα τα παρακάτω:

• Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Θεσμική Διάρθρωση και Λειτουργία)
• Απαγόρευση Χρήσης Βίας μεταξύ Κρατών
• Σύστημα Συλλογικής Ασφάλειας του ΟΗΕ
• Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι μόνο γραπτές.