Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο


Διάγραμμα ύλης Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου.
Έννοια του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου.
Η σημασία της ΕΣΔΑ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το εθνικό δίκαιο (ιδίως το οικογενειακό δίκαιο).
Η σημασία του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ για το ιδιωτικό δίκαιο.
Η ιεραρχική υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου.
Ευρωπαϊκό δίκαιο και ατομικά δικαιώματα.
Οι θεμελιώδεις ελευθερίες του ευρωπαϊκού δικαίου και η σημασία τους για το ιδιωτικό δίκαιο.
Τριτενέργεια των θεμελιωδών ελευθεριών του ευρωπαϊκού δικαίου.
Οδηγίες και ιδιωτικό δίκαιο. Η υπερτείνουσα ενσωμάτωση οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.
Η ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Η σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίου. Προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ.
Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο.
Η δεσμευτικότητα της σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο.
Η έννοια της αποζημίωσης στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο.
Η απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο.
Οι καταχρηστικές ρήτρες στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο.
Ζητήματα συμβατικής ευθύνης στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο. Ιδίως η ευθύνη του πωλητή ελαττωματικών προϊόντων.
Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο.
Η πορεία προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα.