Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μάθημα της Έδρας Jean Monnet)


Το μάθημα «Το Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της ΕΕ», είναι νέο κατ’ επιλογή μάθημα του Β’ εξαμήνου σπουδών, που η εισαγωγή του στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι αποτέλεσμα της Έδρας JeanMonnet που απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή κο Μιχ. Χρυσομάλλη και στη Νομική Σχολή και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Το μάθημα είναι ανοικτό σε παρακολούθηση σε όλους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, φοιτητές της Νομικής Σχολής και διεξάγεται με σεμιναριακό τρόπο. Σκοπός του είναι η μελέτη μιας από τις θεμελιώδεις κατά το άρθρο 2 ΣΕΕ αρχές/αξίες της ΕΕ, αυτήν του Κράτους Δικαίου.