Ποινικό Δίκαιο ΙΙ


Ο καταλογισμός της πράξεως στον δράστη – Η σημασία της πλάνης στο Ποινικό Δίκαιο – Η απόπειρα του εγκλήματος – Η συμμετοχή στο έγκλημα.