Πολιτικές Ιδέες


Το μάθημα πραγματεύεται την ιστορία των πολιτικών ιδεών από την ελληνική αρχαιότητα έως τον 18ο αιώνα. Αναλύονται τα βασικά σημεία της πολιτικής σκέψης στην αρχαία Ελλάδα, με έμφαση στο έργο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ακολουθεί η παρουσίαση της πολιτικής σκέψης στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και στο Μεσαίωνα. Αναπτύσσονται οι πολιτικές ιδέες που συνόδευσαν τη γένεση του εθνικού κράτους, από τον Νικολό Μακιαβέλι, τον Έρασμο και τον Τόμας Μουρ μέχρι τη σταδιακή διαμόρφωση της έννοιας της κυριαρχίας. Τέλος, σκιαγραφείται το έργο των πολιτικών στοχαστών του 17ου και του 18ου αιώνα (Χομπς, Λοκ, Ρουσσώ) που έθεσαν τα θεμέλια του σύγχρονου συνταγματικού κράτους.