Πρακτική εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου


Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου. Έχοντας διδαχθεί τα προηγούμενα εξάμηνα το Γενικό Μέρος και τα σπουδαιότερα κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, ο επί πτυχίω φοιτητής καλείται να συνδυάσει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει τα προηγούμενα έτη σπουδών στο χώρο του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Ιδιαίτερο βάρος στις παραδόσεις του εν λόγω μαθήματος δίδεται σε σημαντικές αποφάσεις της νομολογίας, τόσο του Αρείου Πάγου, όσο και των δικαστηρίων της ουσίας, που έχουν επηρεάσει διάφορες θεματικές του Ποινικού Δικαίου. Η κριτική ανάλυση των αποφάσεων αυτών σε συνδυασμό με τις θέσεις της επιστήμης πάνω σε επίμαχα και επίκαιρα ζητήματα του Ποινικού Δικαίου (όπως είναι τα διάφορα είδα πλανών, η διάκριση του ενδεχόμενου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια, η έννοια του βρασμού ψυχικής ορμής, τα διάφορα είδη απόπειρας και συμμετοχής στο έγκλημα, η επιμέτρηση της ποινής, οι διάφορες μορφές συρροής κ.ά.) σκοπό έχουν να προκαλέσουν την αναγκαία εμβάθυνση του φοιτητή στις σημαντικότερες θεματικές του Ποινικού Δικαίου, τις οποίες θα αντιμετωπίσει ως Συνήγορος υπεράσπισης ή ως Δικαστής ή Εισαγγελέας στη δικαστηριακή πράξη. (Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο) Ασκήσεις εμβάθυνσης σε όλο το φάσμα του ποινικού δικονομικού δικαίου με ανάλυση ειδικότερων θεμάτων όπως οι ακρότητες της ποινικής διαδικασίας, τα απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα, το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής κ.λ.π. (Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο)