Πληροφορίες


Γραμματεία
Μάρθα Κάλλου-Περδίκη
Τηλ: 25310 39897
Fax: 25310 39895, 39890 

Φοιτητικά
Τηλ: 25310 39848, 39891 & 39892
Fax: 25310 39890 
Κατά τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών από τις Θυρίδες (κάθε μέρα 10.30 πμ έως 12.30 μμ ) πάσης φύσεως πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τα τηλέφωνα: 25310-39829 , 25310-39848, 25310-39891, 25310-39892.

Διεύθυνση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γραμματεία Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή