ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ)


«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
 

Master of Science in «Law and Informatics» (ΦΕΚ Β’ 3000/31.12.2015)

Από τον Μάρτιο 2017 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργεί το πρώτο ελληνικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η διάρκεια απουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ.
Το Προγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα Νομικής και Πληροφορικής στο Α΄ εξάμηνο (ανάλογα με την επιστημονική προέλευση κάθε φοιτητή), ενώ στο Β΄ εξάμηνο αναλύονται σύγχρονα διεπιστημονικά θέματα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ηλεκτρονική εγκληματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα πνευματικά δικαιώματα, η ασφάλεια (τεχνολογική και νομική), η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και καινοτομία, η οικονομική διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα πληροφοριακά συστήματα σε διάφορους τομείς, η δικαιομετρία, οι τηλεπικοινωνίες και τα συναφή νομικά θέματα. Δεδομένου ότι η Πληροφορική έχει διεισδύσει σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ιδιωτικής και δημόσιας, η εμβριθής γνώση του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτή πρέπει να λειτουργεί και να εξελίσσεται αποτελεί πολύ χρήσιμη επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση.
Αιτήσεις από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
΄Εναρξη μαθημάτων: Μάρτιος κάθε έτους (εαρινό εξάμηνο).

Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.mli.uom.gr και σε www.itlaw.uom.gr
Επικοινωνία: Γραμματεία τηλ. 2310 891654, 2310 891734, mli@uom.gr
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, ealex@uom.grwww.itlaw.uom.gr