ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) Πληροφορίες


ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ,mli.uom.gr
1. Το Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο συνδιοργανώνεται από  το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και από το Τμήμα Νομικής Δ.Π.Θ., λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξής του. Αντικείμενό του είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός του νομικού πλαισίου που διέπει την Πληροφορική και τις εφαρμογές της, αφ’ ετέρου της Πληροφορικής ως επιστήμης που συμβάλλει στην προαγωγή της νομικής έρευνας και της νομικής πράξης στις ποικίλες εκφάνσεις της.

2. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία, ενόψει και των αναγκών της χώρας να αφομοιώνει και να προάγει τις επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές της Πληροφορικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσα από τον εφοδιασμό των μεταπτυχιακών φοιτητών με διεπιστημονικές εξειδικευμένες γνώσεις στο Δίκαιο, στην Πληροφορική και στις εφαρμογές της, για μια επιτυχημένη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

3. Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.

ii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στις Επιστήμες του Δικαίου και της Πληροφορικής, με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις τους, καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω επιστημονικά πεδία.

iii. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η συστηματική πρακτική εξάσκηση στη συνθετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων των παραπάνω δύο επιστημονικών κλάδων.

iv. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα ερευνητικά αντικείμενα Δικαίου και Πληροφορικής, καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών διεπιστημονικών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

v. Η ανάπτυξη συναφών κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

vi. O εφοδιασμός των αποφοίτων με τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν με ιδιαίτερη επιτυχία συναφείς επαγγελματικές θέσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΠΜΣ

Είναι το πρώτο και μόνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα στο αντικείμενο «Δίκαιο και Πληροφορική», απόρροια της συνεργασίας δυο ελληνικών Πανεπιστημίων. Δεδομένου ότι η Πληροφορική έχει διεισδύσει σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ιδιωτικής και δημόσιας, η εμβριθής γνώση του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτή πρέπει να λειτουργεί και να εξελίσσεται αποτελεί περιζήτητη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξειδίκευση. Στο Μεταπτυχιακό αυτό, πέρα από τα αμιγή μαθήματα Νομικής και Πληροφορικής του Α΄ εξαμήνου (ανάλογα με την επιστημονική προέλευση κάθε φοιτητή), στο Β΄ εξάμηνο αναλύονται σύγχρονα διεπιστημονικά θέματα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ηλεκτρονική εγκληματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα πνευματικά δικαιώματα, η ασφάλεια (τεχνολογική και νομική), η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και καινοτομία, η οικονομική διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα πληροφοριακά συστήματα σε διάφορους τομείς,  η δικαιομετρία, οι τηλεπικοινωνίες και τα συναφή νομικά θέματα.

Δομή Προγράμματος Σπουδών: 90 ects

8 μαθήματα: Α΄  εξάμηνο  4 υποχρεωτικά (Υ), ανάλογα με το πτυχίο του φοιτητή

Β΄ εξάμηνο  4 επιλογής (Ε)

Γ΄ εξάμηνο   Διπλωματική Εργασία

Α’ εξάμηνο Β’ εξάμηνο
Πίνακας Α1

Μαθήματα Υποχρεωτικά για φοιτητές με πτυχίο Νομικής και συναφών Επιστημών

Πίνακας Α2

Μαθήματα υποχρεωτικά για φοιτητές με πτυχίο Πληροφορικής και συναφών Επιστημών

Πίνακας Β

Επιλογή 4 από τα παρακάτω μαθήματα

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1. Ζητήματα Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου 1. Διανοητική ιδιοκτησία στην Πληροφορική
2. Υπολογιστική σκέψη και Λογισμικό 2. Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου 2. Ηλεκτρονικό Έγκλημα
3. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων 3. Ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν – Κοινωνική Δικτύωση
4. Παγκόσμιος Ιστός 4. Νομικό Περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας 4. Νομική Προστασία προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή
5. Ασφάλεια πληροφοριών στα δίκτυα υπολογιστών
6. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
7. Φορολογία και Διαδίκτυο – Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής και Φορολογίας
8. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Νομικές και τεχνολογικές πτυχές
9. Στατιστική και Δικαιομετρία
10. Τηλεπικοινωνίες και συναφή νομικά θέματα
Γ’ εξάμηνο Διπλωματική εργασία

Ακαδημαϊκες / επαγγεματικές δεξιοτητες & προοπτικές αποφοίτωνΈνα διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στις μέρες μας, ιδίως όταν αφορά τον συνδυασμό δυο επιστημονικών κλάδων που διατρέχουν το σύνολο σχεδόν της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Oι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή πορεία σε διδακτορικό επίπεδο. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ή να συνεχίσουν να εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας αυτή την εξειδίκευση ως προστιθέμενη αξία, ως προσμετρώμενο τυπικό και ουσιαστικό προσόν. Ειδικότερα:

Νομικοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών: Θα μπορούν να διαχειριστούν με μεγαλύτερη ευχέρεια, δικαστικά και εξώδικα, ζητήματα υποχρεώσεων διαχειριστών δεδομένων, ιστοσελίδων, δυσφήμισης/εξύβρισης στο διαδίκτυο, απάτες με πιστωτικές κάρτες, υποκλοπή/διαρροή προσωπικών δεδομένων, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, κλεψίτυπων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, παιδοφιλίας στο διαδίκτυο, εισβολής σε πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων και πολλές ακόμη υποθέσεις που σχετίζονται με την πληροφορική και το διαδίκτυο. Οι υποθέσεις αυτές αυξάνονται γεωμετρικά στις μέρες μας. Επίσης, οι γνώσεις της Πληροφορικής, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη νομική κατάρτιση, θα τους κάνουν ελκυστικότερους σε θέσεις εργασίας.

Πληροφορικοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών: H Πληροφορική και οι εφαρμογές της αναπτύσσονται σε συγκεκριμένο νομικό περιβάλλον, οι σχετικοί νομικοί κανόνες πληθαίνουν διαρκώς και ο πληροφορικός πρέπει να είναι γνώστης των νόμων που διέπουν τη χρήση της Πληροφορικής και του Διαδικτύου, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος να συγκρουσθεί με τη νομιμότητα και να υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις. Οι πληροφορικοί με γνώσεις Νομικής και του νομικού περιβάλλοντος της Πληροφορικής και του διαδικτύου, θα μπορούν να προσφέρουν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι ίδιοι, αλλά και να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη για υποχρεώσεις και δικαιώματα σε διαχειριστές δεδομένων, ιστοσελίδων, παρόχων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, να αντιληφθούν τα προβληματικά σημεία μιας εμπορικής συμφωνίας κ.ά. Επιπλέον, ως εργαζόμενοι στον Τομέα Πληροφορικής μιας επιχείρησης, έχοντας τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, θα μπορούν να συνεργασθούν καλύτερα με τις άλλες διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης και γι’ αυτό θα είναι επαγγελματικά ελκυστικοί στον εργοδότη.

Οικονομολόγοι/επιστήμονες Διοίκησης και πτυχιούχοι λοιπών επιστημών:Ισχύουν αναλογικά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στο μέτρο που ένας οικονομολόγος ή ένας επιστήμονας Διοίκησης, δραστηριοποιούμενος στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας, συναντά συχνά  νομικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση της Πληροφορικής. Επίσης ιδιαίτερα χρήσιμα θα είναι και γι’ αυτούς, όπως και για τις προηγούμενες κατηγορίες πτυχιούχων, πλην των άλλων μαθημάτων και τα προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που άπτονται  της Οικονομίας και της Διοίκησης.

Προϋποθεσεισ συμμετοχησ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι

  • Τμημάτων Nομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων,
  • Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ  αντίστοιχων Τμημάτων,
  • αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.
  • Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του άρθρου 2 περ. β΄ του Ν. 3685/2008.

Διαδικασία Επιλογής:

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας:

Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση).

Αριθμός Εισακτέων: 50

Διάρκεια : τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. (Μέγιστη διάρκεια σπουδών: 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της ΕΔΕ).

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή/και Αγγλική.

Δίδακτρα: € 3.000 συνολικά για τα τρία εξάμηνα.

Υποτροφίες/Παροχές: Mε απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους

Έναρξη κάθε κύκλου: Τον μήναΜάρτιο (εαρινό εξάμηνο).

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου

Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ealex@uom.grwww.itlaw.uom.gr

τηλ.: 2310891896

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου

Καθηγήτρια, Τμ. Εφ. Πληροφορικής

Δημήτριος Μανιώτης

Καθηγητής, Τμ. Νομικής ΔΠΘ

Θεοχάρης Δαλακούρας

Καθηγητής, Τμ. Νομικής ΔΠΘ

Χρήστος Μαστροκώστας

Καθηγητής, Τμ. Νομικής ΔΠΘ

Θεόδωρος Κασκάλης

Αν. Καθηγητής, Τμ. Εφ. Πληροφορικής

Εμμανουήλ Στειακάκης

Αν. Καθηγητής, Τμ. Εφ. Πληροφορικής

 

Διδάσκοντες: Καθηγητές ΑΕΙ και εξειδικευμένοι επιστήμονες

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»

Κτίριο Γ, γραφ. 422

Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 891 654, 2310891734

Ιστοσελίδα : www.mli.uom.gr