Δράσεις του ΙΘΤΠ: Δωρεάν workshop «Μια ντουλάπα, τρεις πόλεις, μια ιστορία»


ΔΤ 28-11-2022 Δωρεάν workshop-Μια ντουλάπα, τρεις πόλεις, μια ιστορία