Ανακοίνωση για την ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Νομικής


Ανακοίνωση-ορκωμοσίας 15.2.2023

ΑΙΤΗΣΗ-για-ορκωμοσία

Δήλωση-για-ορκωμοσία