ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ(ΑΤΟΜΙΚΟ)”- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ-ΑΤΟΜΙΚΟ- Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ