Ανακοίνωση για το μάθημα “Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ