Ορκωμοσία Τμήματος Νομικής


Ανακοίνωση-ορκωμοσίας 30.5.2023

ΑΙΤΗΣΗ-για-ορκωμοσία

Δήλωση-για-ορκωμοσία