ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2023